fbpx

מכרז הוא הליך של פנייה לקבלת הצעות לביצוע מיזם מסוים עבור הפונה, לאספקת מוצר או שירות מסוים לפונה, לרכישת נכס שהוא רוצה למכור, או לקבלת משרה אצל הפונה במסגרת הסכם שיחתם בין הצדדים. מטרתו להעניק לעורך המכרז יתרונות, באמצעות תחרות או התמחרות בין מתמודדים, שתערך "באופן שקוף ככל הניתן בנסיבות העניין, הוגן ושיווני".

עקרונות המכרז הם "הוראות ההפעלה", שעל פיהן מחוייבת רשות מקומית לנהוג בהליך המכרז, הינן המארג של כללים נורמטיביים, המושתתות על מערכת חוקים ותקנות בשילוב ההלכות אותן הנחילו בתי המשפט, שבאות לידי ביטוי בשורה ארוכה של פסקי דין ובע"א 95/6585 מ.ג.ע.ר נ' עירית נשר ואח', פ"ד נ(4)206 ,211 ,הדגיש ביהמ"ש העליון כי:

"בתי המשפט יצקו תוכן לתוך תבניתו של המכרז והתכלית היא יצירת כלי שיש בו כדי להבטיח טוהר מידות, הגינות, שוויון וניקיון כפיים. במהלך השנים הועתקו הדפוסים שנקבעו למכרזים הנערכים מכוח חובה שבדין אל מכרזים שנערכו בפועל על ידי רשויות השלטון אף שלא היתה חובה לעורכם. נקבע, כי משבחרה הרשות לערוך מכרז, חלות עליה החובות שהיו מנת חלקם של מכרזי הרשויות המקומיות."

שני הרעיונות העיקריים שעומדים בבסיס תורת המכרזים-

 (א) האינטרס הציבורי – הבטחת ממשל תקין על ידי ניהול ענייניה של הרשות בדרך שיש בה משום מתן סיכוי שווה ויחס זהה והוגן לכל איש מתוך הציבור. בשל אינטרס זה על הרשות לכלכל מעשיה באופן כזה שלא תעניק זכויות במתן אספקה או שירותים, אלא על-פי כללים, שנועדו להבטיח שוויון והעדר משוא-פנים וליצור אמון בשיקוליהם והוראותיהם של המופקדים על המנהל הציבורי.

(ב) האינטרס העסקי –המטרה להשיג מן הקבלן או הספק, המציע שירותים או אספקה, את האיכות המעולה ביותר האפשרית, של השירות או המוצר, תמורת מחיר נמוך ככל האפשר ותוך המועד התואם דרישותיה של הרשות. הווה אומר, עניינה של הרשות הציבורית כעניינו של כל בעל עסקים הוא לנהל משק יעיל, דבר המתבטא בין היתר בשימוש מושכל בכספי הציבור כדי שתצמח לציבור מירב התועלת תמורת מחיר זול ככל האפשר".

ומתוך רעיונות האלה נגזרים העקרונות שלפיהם אנו מבצעים מכרזים-

 

  1. עיקרון השוויון-  עקרון העל של דיני המכרזים, הוא עיקרון השוויון, שהוא צורך ציבורי חשוב, ראה דבר בית המשפט העליון בע"א 95/1444 עיריית אילת נ' מינהל מקרקעי ישראל, פ"ד מט(3 )760,749 ואמר:  

 

"הרעיון המרכזי שביסוד עריכתו של המכרזכל מכרז – הוא קיום השוויון בין המתחרים. בכך מוגשם אינטרס ציבורי חשוב."

 

 

עקרון השוויון הוא סם החיים של המכרז שעל-פיו תישפט ההתנהלות סביב הליכי המכרז ועל כן, הליכי המכרז כמו המכרז עצמו, חייבים להערך תוך שמירה והקפדה על עקרון זה, וכל סטיה או פגיעה בעקרון השוויון עלולה להביא לביטולה של החלטה ואף לביטול המכרז.

 

 

  • עיקרון השקיפות – המכרז מבוצע באופן בו כל המעוניין רשאי ויכול להתעניין. השופט ברנדייס קבע, כי אור השמש הינו המטהר הטוב ביותר. המכרז מתקיים, כדי שהחלטות אשר משפיעות על כיסו של משלם המסים, לא יתקבלו במחשכים.
  • שמירה על טוהר מידות – היות ומדובר בהליך מסועף הדורש אישורים רבים, הסיכוי לשחיתות שלטונית פוחת. גם היותו של ההליך גלוי לעינו הבוחנת של הציבור הוא כלי לשמירה על טוהר המידות.
  • איסור על ניהול משא ומתן– בין מפרסם המכרז לבין המתמודדים. על המכרז לאפשר תנאי התמודדות שווים, לפיכך, כל סטייה מעיקרון זה תהא, למעשה, טעם לפגם.

 

(מתוך מסמך משרד הפנים– "ועדת מכרזים", 2018)

לבדיקת התאמה לשירות המכרזים

 

רוצים שנעזור גם לעסק שלכם?