fbpx

חוזר מנכ"ל מס' 8/2016 הסדיר את דרכי ההתקשרות של הרשויות המקומיות עם נותני שירותים מקצועיים. בהתאם לנוהל חלה החובה על הרשויות המקומיות והגופים הממשלתיים להקים מאגר יועצים.

מאגרי יועצים הם דרך המלך עבור עסקים קטנים בינוניים ואף גדולים לקבל הצעות עבודה מגופים ממשלתיים ורשויות מקומיות ללא הצורך בהשתתפות במכרז והליך מהיר ופשוט בהרבה מבחינה בירוקרטית.

אז מה זה בעצם?

רשות או גוף אשר רוצים ליצור מאגר בעלי מקצועות נדרשים לעמוד במספר תנאים עיקריים:

1) סוג המאגר והשירותים הניתנים כולל המקצועות וההתמחויות השונות הקיימים בו,

2) הוועדה מחוייבת בפרסום הודעה פומבית על עריכת מאגר ומתן אפשרות לכל רוצה להכלל ברשימת המציעים לסוג מסוים של התקשרויות.

3)הוועדה תודיע למבקש על החלטה ונימוקיה.

בכל מאגר יועצים / ספקים / קבלנים יש רשימת תחומים שהמאגר פתוח עבורם. לתחומים אלה יש תנאים מסוימים שהמציעים נדרשים לקיים ע"מ להיכלל במאגר. המאגרים פתוחים לכולם! וכל עסק רשאי להירשם למאגר ולספק שירותים לגוף שפרסמם אותו – גופים כגון : עיריית ת"א, עיריית ראשון לציון, בית חולים לניאדו או החברה הכלכלית לפתוח חדרה.

דוגמא לרשימת מקצועות חלקית ממאגר היוצעים של עיריית אור יהודה:

 • יועץ כלכלן לביצוע עבודות תמחיר פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • יועץ לבקרה חשבונאית פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • יועץ להכנת תחשיבים כלכליים לחוקי עזר ברשויות המקומיות פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • יועץ להכנת תחשיבים כלכליים לחוקי עזר ברשויות המקומיות פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • יועץ לכתיבת תכניות עסקיות וכלכליות פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • יועץ לשירותי חשבות פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • יועץ לתחום הביטוח פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • יעוץ בהגשת דיווחי ביצוע תבר״ים לגורמים ממשלתיים פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • יועץ למיתוג פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • יועץ לפרסום, טיפול ותחזוקת אתר האינטרנט ותפעול דפי הפייסבוק של העירייה ושל ראש העיר פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • שיתוף ציבור פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • יועץ סביבתי פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • ייעוץ בנושא אסבסט פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • ייעוץ להתייעלות אנרגטית פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • חקירות לתחומים; ועדה 338 (מחיקות), ועדה 339 (הסכמי פשרה) וועדת נזקק, חקירת עיזבון, חקירה כלכלית – מצומצמת ורחבה, חקירת פעילות חברה פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • ניהול פרויקטים פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • אגרונום פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • אדריכל מבנים פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • אדריכלות גנים ונוף פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • בדיקות מעבדה פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • הבטחת ובקרת איכות בניה ותשתיות פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • הידרולוג פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • יועץ איטום פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • יועץ אקוסטיקה פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • יועץ בטיחות פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • יועץ הנדסי בתחום התשתיות פיתוח ובניה פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • יועץ לאיתור תשתיות פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • יועץ לניקוז כבישים פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • יועץ לתחום בטיחות פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • יועץ לתחום תברואה מים וביוב פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • יועץ לתיאום מערכות פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • יועץ מבנים מסוכנים פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • יועץ מיזוג פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • יועץ מעליות פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • יועץ קרינה פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • יועץ קרקע פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • יועץ שימור מבנים פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • יועץ תנועה להכנת תכנית אב תנועה, פרויקטים תחבורתיים עירונים וחניה עירונית פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • יועצי תאורה פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • ייעוץ בפיתוח אורבני, כלכלי וחברתי פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • ייעוץ תפעולי פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • יעוץ תעופה פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • מיפוי ומדידה פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • מכון העתקות פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • מנהלי פרויקטים פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • מפקחים למחלקת תשתיות פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • מפקחים על בניה פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • קונסטרוקציה פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • שמאי מקרקעין/שמאי לוועדה המקומית לתכנון ובנייה פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • תכנון פיזי של כבישים כולל תכנון גיאומטריה פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • תכנון תנועה של כבישים פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • יועץ מומחה לגיוס כספים ותקציבים מגופים ממשלתיים וגופי סמך פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • מהנדסי תעשייה וניהול פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • מחקרים וסקרים פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • יועץ להכנת מכרז אשפה פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • יועץ להכנת מכרז טיאוט פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • יועץ מפקח לפיתוח נוף ואחזקת שטחי גינון פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • יועץ קרקע לנושא אשפה פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • יועץ תברואה לאישור תכנית בניה בנושא אשפה ומחזור פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • מהנדס חשמל פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • מתכנן לצורך פתרון ניקוז או שיקום של מיסעה פתוח לרישום עד 27/05/2022
 • תכנון גני משחקים פתוח לרישום עד 27/05/2022

זאת רק רשימת מקצועות חלקית אבל כך נראה מאגר פתוח לרישום. חשוב לציין: ההרשמה אינה תלויה בתקופת ההרשמה למאגר ונבחנת בכל מקרה לגופו.

כך נראה מאגר פעיל- שימו לב: בכל פרויקט בעל המאגר מחויב לקבל הצעות אך ורק מהמציעים שרשומים בתחום הרלוונטי.

מאגר פעיל

מנגנון זה נועד להגן על הכסף הציבורי אך הוא גם יוצר סדר ושקיפות.

 

כבעלי עסקים עליכם לרצות להכלל בכמה שיותר מאגרי יועצים/ספקים באזור עסקכם, הסיבה פשוטה:

יותר הזמנויות= יותר כסף לתזרים שלכם מעבודות שלא הייתם מקבלים אלמלא נרשמתם.

זו גם דרך מצוינת להגדיל את קהל הלקוחות, אתם פונים לקהל שונה מהקהל הפרטי אל הקהל הציבורי ובכך מגדילים את העוגה שממנה אתם מייצרים הכנסות.

(בתמונה להלן – רישום מוצלח ללקוח שהפך לספק של עיריית נתיבות)

רוצים שנעזור גם לעסק שלכם?