fbpx

כולם יודעים שבישראל נדל"ן הוא אחד האפיקים הרווחיים והבטוחים בטווח הארוך. נדל"ן (נכסי דלא ניידי) מכיל ענפים רבים כמו: השבחה, תמ"א, פינוי-בינוי ,השקעה ועוד. במאמר זה נתמקד בענף מאוד ספציפי ונישתי שהוא – מכרזי נדל"ן.

הצעת מכרז נדל

מכרזים בתחום הנדל"ן נועדו למשוך יזמים וקבלנים לביצוע פרויקטים של המדינה, הרשויות והתאגידים הממשלתיים. מכרזי נדל"ן פתוחים לכלל הציבור אך תנאי ההשתתפות במכרזים אלה מוגדרים באופן שונה בהתאם לצורכי הפרויקט והדרישות המקצועיות הכרוכות בו.

מכרזי נדל"ן מתפרסמים באופן שוטף במגוון ערוצים: אתר הפרסום הממשלתי, עיתונות ובאתרי רשויות ותאגידים מקומיים רבים. רוב הציבור מתעלם מהם כמעט לחלוטין ולמרות שהם מפורסמים ופתוחים לכולם רק קומץ של יזמי נדל"ן משתתף בהם ומנצל את ההזדמנויות שהם מאפשרות. אם אתם רוצים להבין עד כמה מכרזי נדל"ן חשובים להתפתחות עסקית ממליץ לכם לקרוא על היזם החרדי שמחה גריידינגר שסיפר לגלובס במרץ 2021 "רק השבוע הגשתי 10 מכרזים הסיבה לאהבה בין יזמי נדלן למכרזים היא האפשרות להתמודד על חוזי ענק בעלויות כניסה נמוכות ומבלי ליטול סיכון ממשי בשטח.

כתבה על היזם החרדי שמחה גריידינגר

דוג' למכרז לרכישת קרקעות ולהצעה שזכתה במסגרתו –

דוג' למכרז לרכישת קרקעות ולהצעה שזכתה במסגרתו -

מכרזי נדל"ן נחלקים לקטוגריות הבאות:

 1. מקרקעין/נדל"ן – כללי
 2. בניה/פיתוח – כללי
 3. בניה נמוכה – בנה ביתך ובתי קרקע
 4. בניה רוויה- בניינים ומגדלי דירות
 5. ארכאולוגיה/ חפירות/ הריסות
 6. עבודות סלילה / עבודות עפר – כללי
 7. תשתית דרכים – כללי

מי יכול להשתתף במכרזי נדל"ן?

השתתפות במכרזים פתוחה לכלל הציבור אך המציעים נדרשים לעמוד בתנאי הסף, כפי שיש מכרזים שיוכלו למשוך רק קבלנים רשומים בעלי רישיון מתאים ישנם גם מכרזים שפתוחים עבור יזמים, חברות שאינן בהכרח קבלניות ועוד, לכן לא ניתן לקבוע במדויק מי יכול להשתתף במכרזי נדל"ן ויש לבחון כל מכרז ומכרז ספציפי לפי דרישותיו.

השתתפות במכרז נדל"ן מה יש לשים לב?

 1. במקרים הנדרשים – החזקת סיווג קבלני מתאים של "קבלן מוכר".
 2. בחינה של מכרזים ברמה הכללית ומעקב על פרסומים באופן שוטף.
 3. בחינת מכרזים ספציפית לבדיקת עמידה בדרישות הסף.
 4. בחינת הפרויקט על כלל מאפייניו המקצועיים והכלכליים (חישוב עלות הפרויקט ומתן הצעת מחיר תחרותית)
 5. מילוי מסמכים וצירוף ערבות בנקאית והגשת ההצעה למכרז.

שימו לב, קבלן שרוצה להשתתף במכרז חייב להחזיק בסיווג המתאים הנדרש בתנאי הסף. המשמעות היא שיש לוודא שיש לכם את הסיווג הקבלני המתאים. במידה ואתם קבלנים שיש להם סיווג א' אך עוסקים בשוטף ובשוק הפרטי בסיווג ב', עליכם לגשת לרשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון ולבצע "בקשה להגדלת סיווג קבלני" כך שיהיה ביכולתכם להשתתף ביותר מכרזים ממשלתיים.

מה עשוי להכלל בתנאי המכרז?

 1. ערבות- יש להמציא ערבות בסך X ₪ עד לתאריך X.
 2. תשלום דמי השתתפות (העלות תלויה בגורם המפרסם ובדרך כלל הממוצע הוא 500 ₪)
 3. על המציע להיות בעל סיווג קבלני X
 4. על המציע להיות בעל ניסיון מוכח של X שנים בעסקאות\התקשרויות מאותו הסוג או מול גורמים ממשלתיים אחרים.
 5. על המציע להיות בעל מחזור כספי X בשנה בשנים האחרונות.

אז איתרתם מכרז נדל"ן ונראה שאתם גם מתאימים לדרישות, כעת ניתן להתחיל להכין אסטרטגיה להגשת ההצעה.

הצעה במכרז מוגשת יחד עם כל טפסי המכרז+ הנספחים+ ערבות בנקאית, ולעתים עלות סמלית של רכישת מסמכי המכרז(דמי ההשתתפות). הצעה שמוגשת במסגרת מכרז נדל"ן מחייבת את המציע לעמוד בתחייבויות המתבקשות על ידי מפרסמי המכרז, לכן לפני שתגישו את הצעתכם וודאו כי ביכולתכם הכלכלית והביצועית לקיים את הפרויקט.

הקבלן או איש מקצוע מטעמו חייבים להכין תכנית מסודרת וכמותית שתציג האם הפרויקט הספציפי עשוי להיות מניב או הפסדי. במידה ונוכחתם כי הפרויקט עתיד להיות רווחי עבורכם + אתם מתאימים לתנאי המכרז. במקרה זה אנחנו היינו ממליצים לשקול לחיוב הגשת הצעה והשתתפות במכרז.

כעת החשיבות האמיתית היא ללוח הזמנים שמופיע בפרסומים ולתאריך יעד שהוא "המועד האחרון להגשת ההצעות". זכרו, הגשת הצעה לאחר מועד הסגירה מבטלת את ההצעה אוטומטית.

קשה לרכז את כל המידע בנושא למאמר קצר אחד אבל מקווים שלמדתם כמה דברים חדשים על מהם מכרזים וכיצד לגשת אליהם ובנוסף שמכרזים ממשלתיים בכלל ובתחום הנדל"ן בפרט רווי כספים ופוטנציאל לא מיושם שלפעמים נעלם מהעין, בהצלחה במכרז הקרוב.

לסיכום,

הכול תלוי ביוזמה האישית שלכם ובמתן ההצעות הנכונות למכרזים הנכונים. אם אתם רוצים ללמוד איך לפתח אסטרטגיה ברורה להצעות במכרזים ולמצוא מכרזים מתאימים שחוסכים לעסק שלכם זמן וטעויות מיותרות, אנו באס.בי.סי מכרזים ופיתוח עסקי כאן לשירותכם, בהצלחה.

רוצים שנעזור גם לעסק שלכם?