7 טיפים מדוייקים לנצח מכרזים

השיגו את מסמכי המכרז מוקדם ככל האפשר – הקדמת המתחרים שלכם תאפשר לכם ללמוד את המכרז במלואו ולהשאיר זמן לשיפור ההצעה ותיקון טעויות במידה והתגלו כאלה. השתתפו בכל האירועים שהמכרז דורש – סיור ספקים/שאלות הבהרה הינם אירועים חשובים שמאפשרים למציעים ללמוד על המכרז מעבר לכתוב בו. מציעים שמשתתפים באירועים אלה מקבלים יתרון ממשי על מציעים […]